id quod volo

Sunday, January 28, 2007

Tuần 2 là trọng tâm của LT

Ðến giai đoạn này trong LT - sau khi đã biết mở lòng cho Thiên Chúa và nhận thức sâu xa thêm về chính mình - chúng ta bước vào Tuần thứ hai với mong ước được kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, được Chúa Kitô chiếm ngự trọn vẹn tâm hồn để tôi không còn sống cho chính mình nữa nhưng sống với Chúa Kitô trong tôi. Như thế Tuần 2 thực sự là trọng tâm của LT.

Chúng ta không thể nào hiểu được Chúa Kitô một cách trọn vẹn một sớm một chiều vì đây là một tiến trình cả một đời người trong ơn sủng của Chúa. Mỗi năm chúng ta đi tĩnh tâm không phải chỉ để nhìn lại và chỉnh đốn cuộc sống, nhưng là để được bám rễ sâu hơn vào mối liên hệ với Chúa, để được Chúa lấp đầy hơn.

Ở Tuần 2 trong LT chúng ta xin ơn được hiểu biết Chúa Kitô hơn để yêu mến Ngài nhiều hơn và theo Ngài sát hơn.

Wednesday, January 24, 2007

Tuần 2 Linh Thao là trường học kiên nhẫn

Tuần thứ 2 là trường học kiên nhẫn

- Không thể vội vã trong tình yêu cũng như trong chiêm niệm. Cả hai đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và trung thành.
- Không thể hấp tấp vì chứng kiến Thầy chịu khổ hình trên thập giá mà bồng bột tự ý lao vào sứ mệnh.
- Tuần 2 đòi hỏi kiên nhẫn để lòng ao ước và đam mê dần dần tạo cho ta một bén nhậy trong nhận thức Thánh Ý Chúa.
- Tông đồ là người được sai đi đại diện cho người sai mình. Khi quên rằng mình chỉ là người được sai đi, người tông đồ dễ dàng sa lầy khi phục vụ cho chính mình.
- Trong chiêm niệm mầu nhiệm Chúa Kitô, lời mời gọi bước vào sứ mệnh sẽ được tỏ lộ.

Tuesday, January 23, 2007

Tuần 2 Linh Thao: Trường Môn Đệ

Tuần thứ 2 trong Linh Thao là trường môn đệ.

- Bước vào lối sống môn đệ, bạn bước vào một mối liên hệ sâu đậm, nhận ảnh hưởng trọn vẹn của Thầy mình trong lối suy nghĩ, trong tình cảm và những giá trị của Thầy.
- Trường học này đòi hỏi một sự bền chí và lòng ao ước sâu xa muốn hiểu Thầy mình.
- Trường môn đệ dạy ta nhiều nhưng quan trọng hơn: trường môn đệ chuẩn bị cho ta sẵn sàng nhận một sứ vụ tông đồ.
- Dấu chỉ tình yêu đích thực là trở nên giống người mình yêu. Genuine love is becoming whom you love.
- Tuần 2 là trường môn đệ, là trường chiêm niệm. Tôi học nơi Chúa Kitô, chiêm ngưỡng Chúa Kitô để lối suy nghĩ của tôi nên giống lối suy nghĩ của Chúa Kitô, gía trị của tôi trở nên giống gía trị của Chúa Kitô.