id quod volo

Thursday, December 07, 2006

Lời của Thánh Ambrose

Thánh Ambrose nói:

Chỉ có một mình Đức Mẹ mang thai và cho Chúa Kitô một thân xác loài người. Nhưng tất cả chúng ta cũng "thai nghén" Chúa Kitô trong lòng qua đời sống đức tin của mỗi người.

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Ambrose ... 7/12


Hãy chuẩn bị một chỗ cho Hài Nhi!