id quod volo

Saturday, December 27, 2008

Cha Hào, CSsR hiệp thông cùng Đại Hội Đồng Hành

Kính chào anh chị em,

Năm nay ở xa (Saigon) nhưng vẫn nhớ và xin hiệp thông với anh chị em trong những ngày Đại Hội.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn Đại Hội thật SỚM NHẬN RA Ý CHÚA cho cộng đoàn cũng như cá nhân.

Cầu chúc Đại Hội thành công tốt đẹp về mọi phương diện, tinh thần cũng như vật chất.

Trong những ngày này vẫn nhớ đến Đại Hội trong thánh lễ mỗi ngày."

Thân mến,
quanghao.CSsR